192.168.8.1

 Cyfeiriad IP 192.168.8.1 yn gyfeiriad ip preifat o fewn Rhwydwaith Ardal Leol, dim ond chi all ddefnyddio'r cyfeiriad IP hwn ac nid oes modd ei ddefnyddio dros y Rhyngrwyd. Gallwch ddefnyddio'r cyfeiriad IP hwn 192.168.8.1 ar gyfer agor panel gweinyddol y llwybrydd a gwneud ychydig o addasiadau i'w osodiadau diofyn. Mae rhai o newidiadau o'r fath yn cynnwys newid cyfrinair ac enw defnyddiwr, gosodiad rhwydwaith, ychwanegu wal dân, a gosodiad dyfais.

IP 192.168.8.1 yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cyfathrebu â gwahanol systemau yn y rhwydwaith preifat. Fe'i defnyddir hyd yn oed wrth ffurfweddu'r offer rhwydweithio trwy gyflwyno'r weithdrefn fewngofnodi.

Ffurfweddwch y Llwybrydd trwy 192.168.8.1

Ar ôl i chi fewngofnodi i ryngwyneb y llwybrydd yn 192.168.8.1, mae'n bryd newid y gosodiadau i wybod eich dewis cyntaf. Efallai y bydd y tannau enfawr o rifau a byrfoddau yn ymddangos yn anghyraeddadwy, ond efallai y bydd yn hawdd i chi wybod y gallai pob lleoliad gael ei ailosod eto yn ddiofyn trwy daro botwm. Ond mae'n help i wybod ble i ddechrau; felly'r peth pwysicaf y mae'n rhaid i chi ei newid yw'r manylion mewngofnodi uchod a grybwyllir:

 • Dewiswch osodiadau cyffredinol y ddewislen
 • Dewiswch gyfrinair y llwybrydd neu'r opsiwn a enwir yn yr un modd
 • Ysgrifennwch eich cyfrinair dewisol
 • Arbedwch yr addasiadau.

Rhaid i chi hyd yn oed gael enw defnyddiwr y llwybrydd ar ddewislen debyg y gallwch ei newid i enw eich dewis cyntaf.

Newid y Cyfeiriad IP Lleol 192.168.8.1

Un gosodiad arall y gallwch fod eisiau ei newid yw cyfeiriad IP lleol y llwybrydd, gyda rhagor o wybodaeth am y gwahaniaethau rhwng y cyfeiriad IP cyhoeddus a lleol a ddisgrifir isod. Os byddwch chi'n newid eich cyfeiriad IP lleol y llwybrydd, ni fyddwch yn gwybod sut i gael mynediad i'r llwybrydd erbyn 192.168.8.1, felly mae'n rhaid i chi gadarnhau i gofio'ch cyfeiriad diweddaraf. I newid y cyfeiriad:

 • Ewch i'r ddewislen setup neu ddewis a enwir fel ei gilydd
 • Taro ar y gosodiadau rhwydwaith opsiynau.
 • Islaw gosodiadau llwybrydd, ysgrifennwch yn eich cyfeiriad IP dewisol
 • Arbed yr addasiadau

Un o'r cyfeiriadau IP diofyn yw 192.168.8.1, ond yn wahanol 192.168.0.1 or 192.168.1.1 nid yn aml iawn mae cwmnïau'n defnyddio'r cyfeiriad mewnol hwn. Bydd yn rhesymol dweud nad yw bron pob un yn ei ddefnyddio. Yn syml, mae'r peth hwn yn anghytuno â nhw, gan fod ganddyn nhw ymarferoldeb tebyg - maen nhw'n cael eu defnyddio wrth ryngweithio gwe'r llwybrydd.

Newid Enw Rhwydwaith Wi-Fi

Trwy osodiadau o lwybrydd gwirioneddol wedi'u haddasu, efallai y byddwch chi'n dechrau darganfod bod rhwydwaith Wi-Fi y llwybrydd yn lle gwych i ddechrau. Mae'r Dynodwr Set Gwasanaeth neu'r SSID yn enw sy'n gwahanu rhwydwaith Wi-Fi y llwybrydd oddi wrth eraill sy'n agos. Gall yr enw fod yn unrhyw beth yr ydych yn ei ddymuno os nad yw'n ysgogi. Yn ddiofyn, gall yr enw fod yn eithaf cyffredin felly er mwyn helpu i wahaniaethu rhwng y rhwydwaith mae'n rhaid i chi:

 • Ymweld â'r ddewislen setup arall fel arall
 • Taro ar y gosodiadau diwifr opsiwn.
 • Ysgrifennwch eich hoff enwau rhwydwaith y tu mewn i'r blwch SSID
 • Arbedwch yr addasiadau.

Ar ôl newid enw rhwydweithiau Wi-Fi, efallai y byddwch hyd yn oed yn trwsio cyfrinair. Bydd y blwch cyfrinair ar ddewislen debyg i enw'r rhwydwaith.

Bydd y gosodiadau uwchben yn caniatáu ichi drefnu diogelwch y llwybrydd sy'n hanfodol i sicrhau bod rhywun sy'n pori'r rhwyd ​​trwy'ch rhwydwaith yn gwneud hynny'n ddiogel. O'r fan hon, mae croeso i chi ddarganfod mwy am ddewisiadau eich llwybrydd. Mae llawer o lwybryddion yn cyd-fynd â gosodiadau rhieni y gallwch eu sefydlu, ac ychydig ohonynt a fydd yn caniatáu sefydlu sawl rhwydwaith neu unrhyw wasanaeth VPN.

 

Mwy ar yr IP 192.168.8.1

192.168.8.1 Gelwir hyn yn borth, cyfeiriad IP preifat neu leol a ystyrir yn frig y rhwydwaith Wi-Fi. 192.168.8.1 Yn cael gafael ar ryngwyneb y llwybrydd ac i ganiatáu i ddyfeisiau galluog gysylltu â'r llwybrydd. Efallai y byddwch yn ystyried cyfeiriad IP eich llwybrydd fel y Blwch Post ar gyfer y post. Mae'r holl becynnau a gewch trwy'r swyddfa bost yn mynd yn uniongyrchol i'r Blwch Post, ond yn hytrach na'ch bod yn mynd i gasglu, bydd eich llwybrydd wedyn yn anfon y post i'r ddyfais PC a oedd yn mynnu hynny.

Os mai chi yw deiliad y ddyfais gyda'r Rhestr IP & 192.168.8.1 yw'r cyfeiriad anghywir, fe welwch ffenestr fewngofnodi ar ôl ei hysgrifennu ym mar cyfeiriad y porwr. Yna, yn syml, mae angen i chi ddefnyddio'r enw defnyddiwr a chyfrinair diofyn.

Datrys Problemau'r cyfeiriad IP 192.168.8.1

Ar ryw adeg benodol, mae'n gyffredin cael gwahanol broblemau gyda'ch llwybrydd. Os na allwch fynd heibio'r sgrin fewngofnodi, mae angen ystyried rhai elfennau. Gwiriwch i gadarnhau bod eich rhyngrwyd yn gyson ac nid yn anwadal. Un opsiwn arall yw defnyddio'r Gorchymyn yn brydlon i ddarganfod y porth diofyn. Efallai eich bod yn defnyddio'r cyfeiriad IP anghywir ar gyfer cyrchu'r rhyngwyneb defnyddiwr. Am fwy o gymorth, efallai y byddwch hyd yn oed yn cysylltu â'ch cyflenwr rhyngrwyd.

Mae rhai gofynion y dylem eu dilyn i fewngofnodi i'r cyfeiriad IP hwn a gwneud yr addasiadau angenrheidiol. Y peth mwyaf hanfodol yw bod yng nghymdogaeth rhwydwaith y llwybrydd neu fynd i mewn. Y cyfyngiad mwyaf ar y cyfeiriad IP hwn yw na ellir dod o hyd iddo ar y WWW ac felly mae'n ein gorfodi i fod yn ardal rhwydwaith y llwybrydd i fynd at y rhyngwyneb gwe. Rhaid i'n porwr gwe fod yn un cymhleth (Google Chrome, Mozilla Firefox, ac ati) gan fod angen cymorth HTML5 pop-up ar gyfer y dull hwn.

Os mai chi yw gweinyddwr y llwybrydd sy'n perthyn i gyfeiriad IP 192.168.8.1 yna trwy ddefnyddio'r cyfeiriad IP 192.168.8.1, gallwch wneud unrhyw addasiadau gofynnol i'ch llwybrydd a hyd yn oed newid gosodiad diofyn eich llwybrydd.

Ar ben hynny, gallwch chi wneud llawer yn ychwanegol gyda'r cyfeiriad IP hwn fel newid yr enwau defnyddwyr, cyfrinair, rheoli gosodiadau rhwydwaith, cyfluniad wal dân a llawer mwy.

Dyma ychydig o nodweddion amlwg cyfeiriad IP 192.168.8.1.

 • Newid y Cyfrinair a'r Enw Defnyddiwr.
 • Rheoli Gosodiadau QoS a Rhwydwaith.
 • Dadflocio a Blocio Dyfais Diwedd.
 • Sefydlu Wal Dân a Gosod Diogelwch
 • Modd Wifi Gwadd.
 • Ffurfweddiad WPS
 • A llawer mwy.

Gallwch addasu a newid y gosodiadau hyn ar ôl i chi fewngofnodi i dudalen we weinyddol eich llwybrydd sy'n perthyn i gyfeiriad IP 192.168.8.1. Ac i fewngofnodi i'r Cyfeiriad IP 192.168.8.1, mae angen i chi ysgrifennu yng nghyfeiriad IP y bar cyfeiriad http://192.168.8.1 o'ch porwr neu cliciwch i gael mynediad at gefnogaeth weinyddol eich llwybrydd yn eich cyfeiriad IP 192.168.8.1.

Rhaid i chi ffurfweddu'ch llwybrydd eto ar gyfer defnydd mwy cyfforddus. Mae yna fwy o osodiadau y gallwch chi eu sefydlu ym mhanel gweinyddu'r llwybrydd. Gallwch astudio mwy ar y rhyngwyneb gwe.

Rhestr o Enw Defnyddiwr a Chyfrinair ar gyfer 192.168.8.1

Llwybryddenw defnyddiwrcyfrinair
HUAWEITMAR # HWMT8007079(Dim)
HUAWEIadminadmin
HUAWEIdefnyddiwrdefnyddiwr