4.4 / 5 - (479 pleidlais)

192.168.8.1 Mae cyfeiriad IP yn borth preifat i nodweddion eich llwybrydd Rhwydwaith Ardal Leol, sy'n eich galluogi i wneud addasiadau fel newid cyfrineiriau ac enwau defnyddwyr, neu ychwanegu waliau tân i wella diogelwch.

Ni ellir defnyddio'r IP hwn ar rwydweithiau allanol; eich un chi yn unig ydyw ac mae'n agor mynediad o fewn eich rhwydwaith cartref fel y gall pob dyfais gysylltu mewn modd effeithlon gyda gosodiadau wedi'u teilwra'n arbennig ar eu cyfer!

IP 192.168.8.1 yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cyfathrebu â gwahanol systemau yn y rhwydwaith preifat. Fe'i defnyddir hyd yn oed wrth ffurfweddu'r offer rhwydweithio trwy gyflwyno'r weithdrefn fewngofnodi.

Sut i Fewngofnodi 192.168.8.1?

 1. Agorwch eich porwr gwe, teipiwch yr URL http://192.168.8.1 yn y bar cyfeiriad a
 2. Gwasgwch "Rhowch” i agor tudalen mewngofnodi gosodiadau'r llwybrydd
 3. Rhowch eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair ar gyfer tudalen manylion y llwybrydd (gweinyddwr/gweinyddwr yw'r rhagosodiad fel arfer)
 4. Ar ôl mewngofnodi, gallwch addasu manylion fel cyfrineiriau wifi, neu alluogi diogelwch rhwydwaith
 5. Gallwch hefyd addasu gosodiadau sy'n gysylltiedig â chyfeiriadau ip a rhifau porthladdoedd os oes angen!
 6. Ar ôl gwneud newidiadau, peidiwch ag anghofio eu cadw cyn gadael allan o dudalen gosodiadau diofyn y llwybrydd!

Nodyn: Os na allwch gael mynediad i banel gweinyddol y llwybrydd yn 192.168.8.1, ceisiwch ddefnyddio cyfeiriad IP gwahanol - 192.168.0.1 or 192.168.1.1

Ffurfweddwch y Llwybrydd trwy 192.168.8.1

Ar ôl i chi fewngofnodi i ryngwyneb y llwybrydd yn 192.168.8.1, mae'n bryd newid y gosodiadau i wybod eich dewis cyntaf. Mae'n bosibl y bydd y llinynnau enfawr o rifau a byrfoddau'n ymddangos yn anghyraeddadwy, ond efallai y byddwch yn hawdd i chi wybod y gallai pob gosodiad gael ei ailosod eto i'r rhagosodiad trwy daro botwm.

Ond mae'n help gwybod ble i ddechrau; felly y peth mwyaf blaenllaw y mae'n rhaid i chi ei newid yw'r manylion mewngofnodi a grybwyllwyd uchod:

 • Dewiswch osodiadau cyffredinol y ddewislen
 • dewiswch y cyfrinair llwybrydd neu opsiwn a enwir yn yr un modd
 • Ysgrifennwch eich cyfrinair dewisol
 • Save yr addasiadau.

Rhaid i chi hyd yn oed gael yr enw defnyddiwr ar gyfer y llwybrydd ar ddewislen debyg y gallwch ei newid i'r enw o'ch dewis cyntaf.                                                                                                               

Datrys Problemau'r cyfeiriad IP 192.168.8.1

 • Ar ryw adeg, mae'n gyffredin mynd trwy wahanol broblemau gyda'ch llwybrydd.
 • Os na allwch fynd heibio'r sgrin mewngofnodi, mae rhai elfennau y mae angen i chi eu hystyried.
 • Gwiriwch i gadarnhau bod eich rhyngrwyd yn gyson ac nad yw'n amrywio.
 • Un opsiwn arall yw defnyddio'r anogwr Command i ganfod y porth diofyn.
 • Efallai eich bod yn defnyddio'r anghywir Cyfeiriad IP ar gyfer cyrchu'r rhyngwyneb defnyddiwr.
 • Am ragor o gymorth, efallai y byddwch hyd yn oed yn cysylltu â'ch cyflenwr rhyngrwyd.
192.168.8.1
192.168.8.1

Os mai chi yw gweinyddwr y llwybrydd sy'n perthyn i gyfeiriad IP 192.168.8.1 yna trwy ddefnyddio'r cyfeiriad IP 192.168.8.1, gallwch chi wneud unrhyw newidiadau gofynnol i'ch llwybrydd a hyd yn oed newid gosodiad diofyn eich llwybrydd.

Wedi anghofio enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer cyfeiriad IP?

Os ydych wedi anghofio eich enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer y 192.168.8.1 Cyfeiriad IP, mae yna ychydig o gamau y gallwch eu cymryd i'w hailosod

 1. Dewch o hyd i lawlyfr eich llwybrydd neu edrychwch ar y manylion rhagosodedig ar-lein. Mae gan y mwyafrif o lwybryddion ddefnyddiwr a chyfrineiriau rhagosodedig a restrir yn eu llawlyfrau y gellir ei ddefnyddio i fynd i mewn i dudalen gosodiadau'r llwybrydd
 2. Rhowch gynnig ar gyfuniad cyffredinol fel “admin” neu “cyfrinair” (os nad yw wedi newid eisoes)
 3. Os bydd popeth arall yn methu, pwyswch y botwm "Ailosod" y llwybrydd sydd wedi'i leoli yng nghefn y ddyfais gyda chlip papur/pin. Bydd hyn yn adfer eich llwybrydd i'w osodiadau ffatri.

Rhestr o Enw Defnyddiwr a Chyfrinair

Llwybryddenw defnyddiwrcyfrinair
HUAWEITMAR # HWMT8007079(Dim)
HUAWEIadminadmin
HUAWEIdefnyddiwrdefnyddiwr

Cyfeiriadau IP Cwestiynau Cyffredin

1. Beth yw'r cyfeiriad IP 192.168.8.1?

Ateb: 192.168.8.1 yn gyfeiriad IP preifat a ddefnyddir gan lawer o lwybryddion fel y porth rhagosodedig ar gyfer cyrchu eu tudalen gosodiadau a gwneud cyfluniadau neu newidiadau iddynt, gan gynnwys sefydlu cyfrineiriau a defnyddiwr, rheoli rhwydweithiau gwesteion, gosodiadau QoS (Ansawdd Gwasanaeth) ac ati

2. Sut mae cyrchu tudalen weinyddol fy llwybrydd gyda 192.168.8.1?

Ateb: I fewngofnodi i banel gweinyddu eich llwybrydd gan ddefnyddio'r cyfeiriad IP hwn bydd angen i chi ysgrifennu “http://192.168.8.1” ym mar cyfeiriad y porwr gwe a phwyso enter ac ar ôl hynny fe'ch anogir am eich defnyddiwr a'ch cyfrinair. Unwaith y byddwch chi'n darparu'r tystlythyrau, byddwch chi'n gallu cael mynediad.

Logins byddarol 3.Common ar gyfer 192.168.8.1?

Ateb: Yr enw defnyddiwr a chyfrineiriau mwyaf cyffredin ar gyfer 192.168.8.1 yw “admin"A"cyfrinair” yn y drefn honno.

4.Common enw defnyddiwr byddar ar gyfer 192.168.8.1?

Ateb: Yr enw defnyddiwr mwyaf cyffredin ar gyfer 192.168.8.1 yw “admin”, a ddefnyddir gan y mwyafrif o lwybryddion.

5.Sut i gael mynediad at 192.168.8.1?

Ateb: I gael mynediad at 192.168.8.1, bydd angen i chi deipio “http://192.168.8.1” yng nghyfeiriad eich porwr gwe a gwasgwch enter. Yna fe'ch anogir am eich manylion mewngofnodi, y gallwch ddod o hyd iddynt ym mhanel gweinyddol y llwybrydd neu yn llawlyfr eich llwybrydd. Unwaith y byddwch yn darparu'r tystlythyrau cywir, byddwch yn gallu cael mynediad.