Aby zalogować się jako administrator pod adresem 192.168.8.1: 

Adres IP 192.168.8.1 czy IANA jest zarejestrowana wyłącznie do użytku prywatnego. W sieci lokalnej tylko Ty możesz używać tego adresu IP i nie można go używać przez Internet. Możesz wykorzystać ten adres IP 192.168.8.1 za otwarcie panelu administratora routera i dokonanie kilku zmian w jego domyślnych ustawieniach. Kilka z takich zmian obejmuje zmianę hasła i nazwy użytkownika, ustawień sieciowych, dodania zapory i ustawień urządzenia.

     

IP  192.168.8.1 służy do komunikacji z różnymi systemami w sieci prywatnej. Służy nawet do konfigurowania narzędzi sieciowych poprzez wprowadzenie procedury logowania.

Przez 192.168.8.1 Zaloguj się jako administrator:

Router jest Twoim opiekunem biurowe lub domowe sieci Wi-Fi. Wyjęcie najnowszego routera z pudełka i podłączenie go do źródła zasilania może zaoferować zwykłą sieć z kilkoma wstępnie ustawionymi routerami do natychmiastowego użycia lub router może wymagać konfiguracji. W obu przypadkach, ponieważ obecna sieć jest poniżej ideału, początkowo musisz zaloguj się do routera pod adresem 192.168.8.1 - Hasła routera zanim zaczniesz pobierać najnowsze ustawienia sieci. Chociaż dopasowanie zostało przygotowane dla Ciebie przez dostawcę usług sieciowych lub dostawcę usług internetowych, może jeszcze nadejść czas, kiedy będziesz musiał zalogować się do 192.168.8.1, aby zaimplementować aktualizacje i inne modyfikacje, to tylko kilka przykładów.

 • Uruchom urządzenie PC przez dostęp do sieci, na przykład tablet, smartfon, komputer lub laptop. Przy dostępnym urządzeniu PC podłącz do routera. W imieniu a tablet lub smartfon, możesz użyć sieci Wi-Fi do połączenia. Ale laptop lub komputer podłączony do routera przez podłączone połączenie Ethernet jest najlepszy, aby potwierdzić stabilność.
 • Po podłączeniu urządzenia do routera otwórz preferowaną przeglądarkę internetową. Twoja przeglądarka może być na przykład Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge. Po otwarciu przeglądarki musisz wpisać 192.168.8.1 w polu wyszukiwania. Pamiętaj, że to nie jest pole do wyszukiwania w Google ani usługa, ale to pole na samym szczycie okien służących do bezpośredniego przekierowywania Cię na stronę internetową.
 • Po zbadaniu 192.168.8.1, nastąpi przekierowanie do strony logowania do routera. Zanim będzie można dokonać jakichkolwiek modyfikacji w routerze, należy zalogować się do interfejsu z danymi logowania powiązanymi z routerem.

Jeśli jest to Twój najważniejszy raz, rejestrowałeś się w routerze, dane szczegółowe mogą być danymi domyślnymi powiązanymi z routerem, które normalnie można umieścić na spodzie routera. W przypadku braku tego możesz wiedzieć, jak znaleźć dane logowania w instrukcji routera. Jeśli zakończysz obie możliwości, możesz poszukać marki i modelu routera internetowego, który musi ujawniać wymagane dane logowania. Należy pamiętać, że kilka modeli routerów nie wymaga podania danych podczas podstawowego logowania.

ktoś inny lub wcześniej zalogowałeś się i ustawiłeś hasło i nazwę użytkownika, to jest ta informacja, którą będziesz musiał napisać. Jeśli nie pamiętasz danych logowania lub jest to na przykład używany router, możesz zresetować router, chociaż spowoduje to nawet zresetowanie wszelkich dodatkowych zmian, które zostały wprowadzone wcześniej. Poniżej przedstawiono normalny sposób resetowania routera, chociaż proces może się różnić w zależności od modelu i marki routera:

 • Gdy router jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania, który znajduje się głównie z tyłu urządzenia. Może być konieczne użycie spinacza do papieru lub końcówki długopisu. Naciśnij ten przycisk przez 30 sekund.
 • Jednocześnie trzymaj wciśnięty przycisk resetowania, zwolnij router z zasilania i odczekaj ponad 30 sekund.
 • Na koniec, po przytrzymaniu wciśniętego przycisku, ponownie odłącz router i odczekaj ponad 30 sekund.
 • Przejdź ponownie do strony internetowej interfejsu routera, wykonując powyższe kroki i ponownie spróbuj się zalogować.

Skonfiguruj router przez 192.168.8.1

Po zalogowaniu się do interfejsu routera pod adresem 192.168.8.1, nadszedł czas, aby zmienić ustawienia, aby poznać swój pierwszy wybór. Ogromne ciągi liczb i skrótów mogą wydawać się niedostępne, ale możesz spać spokojnie, wiedząc, że wszystkie ustawienia mogą zostać zresetowane do wartości domyślnych po naciśnięciu przycisku. Ale warto wiedzieć, od czego zacząć; dlatego najważniejszą rzeczą, którą musisz zmienić, są wymienione powyżej dane logowania:

 • Wybierz ustawienia ogólne menu
 • Wybierz hasło routera lub opcję o podobnej nazwie
 • Wpisz preferowane hasło
 • Zapisz modyfikacje.

Musisz nawet uzyskać nazwę użytkownika routera w podobnym menu, które możesz zmienić na nazwę swojego pierwszego wyboru.

Zmień lokalny adres IP 192.168.8.1

Kolejnym ustawieniem, które możesz chcieć zmienić, jest lokalny adres IP routera, a dalej opisano różnice między publicznym i lokalnym adresem IP opisane poniżej. Jeśli zmienisz lokalny adres IP routera, nie będziesz wiedział, jak uzyskać dostęp do routera przez 192.168.8.1, więc musisz potwierdzić, aby zapamiętać swój najnowszy adres. Aby zmienić adres:

 • Odwiedź menu konfiguracji lub opcję o podobnej nazwie
 • Kliknij opcję Ustawienia sieciowe.
 • Poniżej ustawień routera wpisz preferowany adres IP
 • Zapisywanie modyfikacji

Jeden z domyślnych adresów IP to 192.168.8.1, ale w przeciwieństwie do 192.168.0.1 or 192.168.1.1 niezbyt często firmy używają tego adresu wewnętrznego. Racjonalne będzie stwierdzenie, że prawie wszyscy go nie używają. Po prostu ta rzecz się z nimi nie zgadza, ponieważ mają podobną funkcjonalność - wykorzystaną do wejścia w interfejs sieciowy routera.

Zmiana nazwy sieci Wi-Fi

Dzięki zmodyfikowanym ustawieniom routera możesz zacząć odkrywać dodatkowe nazwy sieci Wi-Fi routera, które są doskonałym miejscem do rozpoczęcia. Identyfikator zestawu usług lub SSID to nazwa oddzielająca sieć Wi-Fi routera od innych znajdujących się w pobliżu. Nazwa może być dowolna, jeśli nie prowokuje. Domyślnie nazwa może być dość powszechna, więc aby ułatwić rozróżnienie sieci, musisz:

 • Odwiedź menu konfiguracji o innej podobnej nazwie
 • Kliknij opcję Ustawienia bezprzewodowe.
 • Wpisz preferowane nazwy sieci w polu SSID
 • Zapisz modyfikacje.

Po zmianie nazwy sieci Wi-Fi możesz nawet naprawić hasło. Pole hasła będzie znajdować się w podobnym menu, co nazwa sieci.

Ustawienia narzutu pozwolą ci zorganizować bezpieczeństwo routera, co jest niezbędne, aby upewnić się, że ktoś przeglądający sieć w twojej sieci robi to bezpiecznie. Tutaj możesz więcej odkrywać możliwości swojego routera. Wiele routerów towarzyszy ustawieniom rodzicielskim, które można skonfigurować, a niewiele z nich pozwala na konfigurację kilku sieci lub dowolnej usługi VPN.

Więcej o IP 192.168.8.1

192.168.8.1 Nazywa się to bramą, prywatnym lub lokalnym adresem IP, który jest uważany za szczyt sieci Wi-Fi. 192.168.8.1 Służy zarówno do uzyskiwania dostępu do interfejsu routera, jak i do umożliwiania urządzeniom obsługującym sieć łączenie się z routerem. Możesz uznać adres IP routera za skrzynkę pocztową poczty. Wszystkie paczki, które otrzymujesz na poczcie, trafiają bezpośrednio do skrzynki pocztowej, chociaż zamiast zbierać się, router wyśle ​​pocztę do urządzenia PC, które tego zażądało.

Jeśli jesteś posiadaczem urządzenia z rozszerzeniem Lista adresów IP & 192.168.8.1 to zły adres, po wpisaniu go w pasku adresu przeglądarki, pojawi się okno logowania. Następnie wystarczy użyć domyślnej nazwy użytkownika i hasła.

Znajdowanie adresu IP

Twój prywatny adres IP, na przykład 192.168.8.1, zostanie domyślnie przydzielony routerowi. Jeśli nie masz pewności co do domyślnego adresu IP, często możesz go znaleźć na spodzie routera, w podręczniku użytkownika dostarczonym z routerem lub na stronie internetowej producenta. Niewiele witryn internetowych może pokazać podstawowe informacje dotyczące modelu i marki routera dzięki łatwej wyszukiwarce Google oferującej takie witryny. W przeciwnym razie możesz użyć swojego urządzenia PC, aby poznać adres IP routera, z różnymi technikami dla różnych systemów operacyjnych:

W przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows:

 • Uderz w ikonę sieci, umieszczoną w prawej dolnej części ekranu.
 • Poprzez otwarte menu zlokalizuj sieć, której używasz dla swojej sieci i wybierz właściwości.
 • Przewiń to menu, aż zobaczysz Ipv4. Ten ciąg liczb, na przykład 192.168.8.1, jest adresem IP

W przypadku komputera PC z systemem Mac OS:

 • Przejdź do menu Apple.
 • Wybierz opcję zatytułowaną Ulubione systemowe.
 • Wybierz sieć, której używasz do dostępu do sieci.
 • W pobliżu słowa router znajdziesz adres IP.

Twój prywatny adres IP nie zmieni się samoczynnie, a Ty będziesz mógł go zmienić zgodnie z powyższymi instrukcjami. Jeśli z jakiegoś powodu adres IP nie jest adresem 192.168.8.1 lub opcją równoległą, możliwe, że ktoś wcześniej to zmienił. Szybki reset przywróci router do ustawień fabrycznych i chociaż spowoduje to zresetowanie wszystkich ustawień, nie powinno to stanowić problemu, ponieważ bez adresu IP routera możesz nie uzyskać dostępu do interfejsu routera. Brak dostępu do interfejsu routera oznacza, że ​​nie będziesz w stanie dokonywać żadnych modyfikacji w sieci i będziesz dążyć do rozwiązania wszelkich problemów, jeśli i kiedy się pojawią.

Rozwiązywanie problemów z adresem IP 192.168.8.1

W pewnym momencie często występują różne problemy z routerem. Jeśli nie możesz przejść poza ekran logowania, musisz wziąć pod uwagę kilka elementów. Sprawdź, czy Twój internet jest stabilny i nie zmienia się. Jeszcze jedną opcją jest użycie wiersza polecenia, aby ustalić domyślną bramę. Być może używasz nieprawidłowego adresu IP w celu uzyskania dostępu do interfejsu użytkownika. Aby uzyskać dodatkową pomoc, możesz nawet skontaktować się ze swoim dostawcą internetowym.

Istnieją pewne wymagania, których powinniśmy przestrzegać, aby zalogować się na ten adres IP i wprowadzić niezbędne modyfikacje. Najważniejsze jest to, aby znajdować się w pobliżu sieci routera lub po prostu wejść, musimy być połączeni z tymi samymi sieciami, co router, aby dokonać niezbędnych zmian w oprogramowaniu sprzętowym, ponieważ jest to wyłączny adres IP. Największym ograniczeniem dotyczącym tego adresu IP jest to, że nie można go znaleźć w sieci WWW i dlatego zmusza nas do przebywania w obszarze sieci routera, aby zbliżyć się do interfejsu internetowego. Nasza przeglądarka internetowa musi być skomplikowana (Google Chrome, Mozilla Firefox itp.), Ponieważ ta metoda wymaga obsługi wyskakującego okienka HTML5.

Jeśli jesteś administratorem routera, który należy do adresu IP 192.168.8.1 następnie za pomocą adresu IP 192.168.8.1, możesz wprowadzić wymagane zmiany w routerze, a nawet zmienić domyślne ustawienia routera.

Poza tym, dzięki temu adresowi IP możesz zrobić dużo więcej, na przykład zmienić nazwy użytkownika, hasło, kontrolować ustawienia sieci, konfigurację zapory i wiele więcej.

Oto kilka najważniejszych cech adresu IP 192.168.8.1.

 • Zmiana hasła i nazwy użytkownika.
 • Kontrolowanie QoS i ustawień sieciowych.
 • Odblokowywanie i blokowanie urządzenia końcowego.
 • Konfigurowanie zapory i ustawień zabezpieczeń
 • Tryb Wi-Fi dla gości.
 • Konfiguracja WPS
 • I wiele więcej.

Możesz modyfikować i zmieniać te ustawienia po zalogowaniu się na stronie administratora routera, który należy do adresu IP 192.168.8.1. I zalogować się do adresu IP 192.168.8.1, musisz wpisać adres IP paska adresu http://192.168.8.1 przeglądarki lub kliknij, aby uzyskać dostęp do obsługi administracyjnej routera pod adresem IP 192.168.8.1.

Aby zapewnić wygodniejsze użytkowanie, musisz ponownie skonfigurować router. Istnieje wiele ustawień, które można skonfigurować w panelu administracyjnym routera. Możesz dowiedzieć się więcej o interfejsie internetowym.

Lista nazwy użytkownika i hasła dla 192.168.8.1

RouterUżytkownikHasło
HUAWEITMAR # HWMT8007079(None)
HUAWEIAdminAdmin
HUAWEIużytkownikużytkownik

 

Co to jest adres IP 192.168.8.1

Jak wspomniano powyżej, 192.168.8.1 to prywatny adres IP połączony z routerem. Ponieważ nazwa sugeruje, tylko osoby mające dostęp do sieci mogą znaleźć adres IP. Adres nie jest wyłączny dla routera, a maksymalne marki wybierają użycie zakresu prywatne adresy IP w całej serii routerów. Mimo to adres nie jest wyłączny dla marki, przez 2 różne firmy, które mogą używać podobnych adresów IP dla routerów. Jedyną osobą, która nadal będzie wyświetlać prywatny adres IP, jest osoba obsługująca sieć.

Router nie jest pojedynczym narzędziem w Twoim domu lub miejscu pracy, które ma prywatne adres IP. Każde urządzenie PC, które łączy się z siecią, otrzyma adres, który wielokrotnie łączy się z adresem IP routera. Na przykład router może mieć stały adres 192.168.100.1, więc laptop będzie miał 192.168.100.2, a smartfon może mieć 192.168.100.3. Dzięki tej serii liczb router wie, dokąd wysyłać informacje z sieci, podobnie jak w przypadku powyższej skrzynki pocztowej. Ale nie tylko urządzenia połączone z siecią używają prywatnego adresu IP. Dodatkowe urządzenia podłączone do sieci, na przykład serwery lub drukarki używane do przechowywania; mają nawet prywatny adres IP, który umożliwia nowym urządzeniom w sieci korzystanie z ich funkcji.

W takim razie kto decyduje, które liczby dotyczą prywatnych adresów IP? Każdy adres IP, podczas omawiania adresów IPv4, zarówno publicznych, jak i prywatnych, składa się z 4 sekcji liczb podzielonych interwałami. Ale specjalne zestawy liczb są przechowywane dla prywatnych adresów IP przez Internet Assigned Number Authority lub IANA. Te zestawy pasują do poniższych zakresów:

 • Począwszy od 10.0.0.0 do 10.255.255.255
 • Począwszy od 172.16.0.0 do 172.31.255.255
 • Począwszy od 192.168.0.0 do 192.168.255.255

Takie zakresy pozwalają na około 18 milionów różnych prywatnych adresów IP, chociaż firmy utrzymują zestaw 2 lub 3 dla swoich produktów.

Publiczny a prywatny adres IP

Jak wiemy, na przykład prywatny adres IP 192.168.8.1, jest połączony z siecią Wi-Fi i umożliwia dostęp do interfejsu routera, a także umożliwia urządzeniom łączenie się z siecią. Router ma 2 różne adresy IP, a drugi zwięźle określony to współdzielony adres IP.

Współdzielony adres jest przydzielany bezpośrednio z ISP inny dostawca usług sieciowych, przez szereg liczb, które mogą obejmować dowolną wyłączającą część zakresów wymienionych powyżej, chociaż wszystkie współużytkowane adresy IP muszą być wyjątkowe. Ten współdzielony adres IP umożliwia routerowi komunikację przez Internet. Wszystkie odwiedzane witryny zobaczą udostępniony adres IP, a następnie wykorzystają go do dostarczenia żądanej treści do sieci.

W odróżnieniu od Twojego prywatnego adresu IP, współdzielony adres IP prawie na pewno ulegnie zmianie. Jeśli tak, oznacza to, że dostawca usług internetowych przydzielił Ci aktywny adres IP. Ponadto w przypadku kilku osób korzystających z sieci w dowolnym momencie dostawcy usług internetowych powinni przydzielać swoje istniejące adresy IP na podstawie wykorzystania lub w przypadku zagrożenia zabraknie adresów do przydzielenia, co oznacza, że ​​niewielu klientów nie wiedziałoby, jak uzyskać dostęp do sieci. Posiadanie niezmiennego współdzielonego adresu IP, który w ogóle się nie zmienia, przy czym są one wspólne dla serwerów w chmurze lub hostingu witryny, co zawsze wymaga połączenia z Internetem.

 

192.168.8.1