192.168.8.10

192.168.8.10 IP-adress är en exklusiv IP-adress. Exklusiva IP-adresser inuti används som en LAN lokalt nätverk (LAN) och ses aldrig på internet. Exklusiva IP-adresser beskrivs i RFC 4193 (IPv6) och RFC 1918 (IPv4).

192.168.8.10 Logga in

192.168.8.10 är den exklusiva IP som förvaras för att hämta routers adminpanel. Detta och andra IP-adresser som 192.168.8.200, 192.168.0.35, 192.168.8.1, etc accepteras enhälligt globala standarder för routerns IP: er. I litteraturen kallas det till och med ”Default Gateway IP”. Inte allas routrar är desamma. Det finns också variationer mellan olika modeller av liknande företag. Dessa företag som inloggnings-IP använder 192.168.8.10. 

 

En IP-adress i serien 192.168.8.1 - 192.168.8.255. Detta adressintervall används i hemnätverk som en router delar automatiskt till varje enhet (bärbar dator, Ipad, hemdator, mobiltelefon etc.) i det lokala nätverket.

Du har nu möjlighet http://192.168.8.10 IP-adressen registreras av IANA Internet Assigned Numbers Authority som en del av det exklusiva 192.168.8.0/24 nätverket. IP-adresser i det exklusiva utrymmet tilldelas inte någon organisation och någon person kan utöva dessa IP-adresser utan tillstånd från ett lokalt internetregister som benämns av RFC 1918, inte som offentliga IP-adresser.

192.168.8.1 - 192.168.8.255 IP-intervall där IP är en del av är ett exklusivt IP-intervall som garanterar de standarder som fastställs av RFC 1918. Adresser som 192.168.8.10 accepteras inte på det offentliga Internet. Om det personliga nätverket behöver länka till internet ska det användas som en gateway eller proxyserver.

Användarnamn Lösenord 

routerAnvändarnamnLösenord
Eminentadministrationadministration
Eminentadministration(Ingen)
EminentadministrationLösenord
Medialinkadministrationadministration
Medialinkadministration(Ingen)
MedialinkadministrationLösenord

Varför är adresser som 192.168.8.10 mycket bekanta?

Som informerat, 192.168.8.10 IP-adressen är en del av ett personligt klass C-nätverk. Serien av dessa nätverk är 192.168.0.0 - 192.168.255.255. Detta gör flera troliga IP-adresser 65,535. Denna utvidgning används vanligtvis i personliga nätverk eftersom många routrar är utformade med 192.168.8.1, 192.168.1.1 or 192.168.0.1, som standardadress.

Om du länkar till detta nätverk via din telefon eller bärbar dator, surfplatta får du en IP-adress som t.ex. 192.168.8.10 i den här situationen.

Hämtar routern

  • Varje router är tillgänglig via webbläsaren. Skriva http://192.168.8.10 i webbläsaren om routerns IP-adress är 192.168.8.10.
  • Du hittar en inloggningssida. De mest använda lösenorden och användarnamnen är "1234" admin eller "none". Kontrollera dina ruttregister.
  • Om IP-adressen inte är din router-IP kan du få tillbaka routerns IP med kommandot Ipconfig.
  • För att komma åt din admin-webbsida kan du använda din admin-webbsida genom att skriva 192.168.8.10 i adressfältet i din webbläsare och du kan verifiera inloggningslösenordet.