192.168.8.2

192.168.8.2 A gedwir IP penodol i ddefnyddio'r panel gweinyddol o lwybryddion. Hyn a mwy o IPs tebyg i 192.168.77.1, 192.168.123.1, 192.168.8.1Mae safonau ac ati yn safonau cydnabyddedig hollol fyd-eang ar gyfer IPau llwybrydd. Mewn llenyddiaeth, fe'i gelwir hyd yn oed yn “Default Gateway IP”.

 192.168.8.2 MewngofnodiDaeth http://192.168.8.2 Rhestrir cyfeiriad IP gan Awdurdod Rhifau Aseiniedig Rhyngrwyd IANA fel rhan o 192.168.8.0 / 24 rhwydweithiau anghysbell. Yn y man preifat, ni ddirprwyir cyfeiriad IP i unrhyw gwmni penodol a rhaid i unrhyw un ddefnyddio'r cyfeiriad IP heb gonsensws cofrestrfa ranbarthol Rhyngrwyd fel y'i diffinnir yn RFC 1918, yn wahanol i gyfeiriad IP cyhoeddus.

Cyrchwch y Dudalen Weinyddol

  • Ysgrifennwch 192.168.8.2 i mewn i far cyfeiriad porwr gwe.
  • Ar y bwrdd, gallwch ddefnyddio'r dudalen weinyddol ac rydych hefyd yn sicrhau mewngofnodi i PW. Trwy glicio ar y ddolen 192.168.8.2 fe allech chi hyd yn oed gyrchu mewngofnodi iddo.
  • Hefyd, fe welwch yr holl ganlyniadau chwilio ar gyfer y preifat 192.168.8.2 Cyfeiriad IP.
  • Os ydych chi'n ceisio dod o hyd i'r mewngofnodi ar gyfer y diwifr, y llwybrydd, y pwynt mynediad, neu'r modem gallwch ei ddefnyddio trwy glicio ar y ddolen ar gyfer HTTPS neu HTTP yn unig. 

Mwy ar 192.168.8.2

192.168.8.2 Rhestrir cyfeiriad IP gyda'r Awdurdod Rhif a Neilltuwyd ar y Rhyngrwyd IANA fel cangen o rwydwaith diarffordd 192.168.8.0. Yn y gofod diarffordd, ni ddyrennir cyfeiriad IP i un sefydliad unigryw, yn ogystal â'r ISP, a gall pawb ddefnyddio cyfeiriadau IP o'r fath heb gydsyniad cofrestrfa Rhyngrwyd Ryngwladol.

Yna, unwaith eto, ni ellir anfon pecynnau IP sy'n cael eu taclo o ystod bersonol trwy'r Rhyngrwyd a rennir, ac felly os yw rhwydwaith personol o'r fath eisiau atodi i'r Rhyngrwyd, mae angen iddo gyflawni trwy drawsnewidydd cyfeiriadau rhwydweithio (hyd yn oed yn cael ei alw'n NAT) drwy ddirprwy neu gweinydd porth. Gallai darlun o borth NAT fod yn llwybrydd diwifr neu wifrog a gewch gan gyflenwr band eang.

  • Ar gyfer rhoi cynnig ar hyn mae angen i chi nodi yn y bar cyfeiriadau 192.168.8.2 o'ch porwr gwe dewisol tebyg i Mozilla Firefox neu Google Chrome a mewngofnodi gyda'r enwau defnyddwyr yn ogystal â chyfrineiriau a gynigir gan eich cyflenwr.
  • Gallwch ddefnyddio mathau o'r fath o rwydweithiau preifat cyfeiriad IP yn eich rhwydweithiau lleol yn ogystal â'i roi i'r ddyfais fel llechen, cyfrifiadur personol, gliniaduron, a ffonau clyfar. Y gwesteiwr sy'n berchen ar y ddyfais 192.168.8.2 Cyfeiriad IP.

Enw Defnyddiwr a Chyfrinair ar gyfer 192.168.8.2

enw defnyddiwrcyfrinair
adminadmin
admin(Dim)
admincyfrinair

 

Leave a Comment