192.168.8.1

För att logga in som administratör 192.168.8.1:

Administration

Som ett resultat, även om du inte anser dig vara tekniskt kunnig, kommer de grundläggande instruktionerna nedan att få dig inloggad på din router. Åtgärderna för att logga in 192.168.8.1 - Router Passwords är följande:

IP-adressen 192.168.8.1 är IANA registrerat för endast privat bruk. Inuti ett lokalt nätverk kan bara du använda den här IP-adressen och den kan inte användas över Internet. Du kan använda denna IP-adress 192.168.8.1 för att öppna routerns administratörspanel och göra några ändringar av standardinställningarna. Några av sådana ändringar inkluderar att ändra lösenord & användarnamn, nätverksinställning, lägga till en brandvägg och enhetsinställning.

IP-adressen 192.168.8.1 används för att kommunicera med olika system inom det privata nätverket. Det används till och med för att konfigurera nätverksverktygen genom att introducera inloggningsproceduren.

Vid 192.168.8.1 Logga in som administratör:

Routern är din handledare kontors- eller hem-Wi-Fi-nätverk. Att ta din senaste router på förhand från lådan och ansluta den till strömmen kan erbjuda dig ett vanligt nätverk, med få förinställda routrar som kommer för omedelbar användning, eller routern kan behöva konfigureras. För båda fallen, eftersom det förinställda nätverket är under perfekt, måste du först logga in på routern på 192.168.8.1 - Router-lösenord innan du kan börja få dina senaste nätverksinställningar. Även om anpassningen förbereddes av dig av nättjänstleverantören eller ISP, kan det ändå komma en tid när du behöver logga in på 192.168.8.1, för att implementera uppdateringar och andra ändringar, som bara några få exempel.

 • Starta en PC-enhet via nätåtkomst, till exempel din surfplatta, smartphone, PC eller bärbar dator. Anslut till din router med den tillgängliga PC-enheten. På uppdrag av a surfplatta eller smartphone, kan du använda Wi-Fi-nätverket för att länka. Men en bärbar dator eller dator kopplad till routern via en ansluten Ethernet-anslutning är toppen för att bekräfta stabilitet.
 • När du har anslutit enheten till routern öppnar du önskad webbläsare. Din webbläsare kan vara Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari eller Microsoft Edge som få exempel. När din webbläsare är öppen måste du skriva 192.168.8.1 i sökrutan. Kom ihåg att detta inte är rutan för sökning på Google eller som en tjänst, fortfarande rutan längst upp i fönstren som används för att direkt ta dig till webbplatsen.
 • När du har utforskat 192.168.8.1kommer du att dirigeras till inloggningssidan för routern. Innan du kan utföra ändringar av routern måste du logga in för att gränssnittet med inloggningsinformationen länkad till routern.

Om det här är din främsta gång har du registrerat dig i routern, kan uppgifterna vara de som är standardlänkar som är kopplade till routern som du normalt kan hitta längst ner på routern. I avsaknad av det kanske du vet hur du upptäcker inloggningsinformationen i routerhandboken. Om du är klar med båda möjligheterna kan du leta efter märket och modellen för din online-router som måste avslöja inloggningsinformationen du behöver. Observera att få routermodeller inte kräver några uppgifter för den primära inloggningen.

Om någon annan eller du har loggat in och ställt in ett lösenord & användarnamn tidigare, det är denna information du måste skriva. Om du till exempel inte kommer ihåg inloggningsinformationen eller om det är en begagnad router kan du återställa routern, även om detta till och med kommer att återställa eventuella ytterligare ändringar som gjorts tidigare. Ett normalt sätt att återställa routern listas nedan, även om processen kan variera beror på routerns modell och märke:

 • När routern slås på trycker du och håller på återställningsknappen som oftast sitter på enhetens baksida. Du kan behöva använda ett gem eller pennspets. Tryck på den här knappen i 30 sekunder.
 • Håll samtidigt återställningsknappen nere, släpp routern från strömmen och vänta mer än 30 sekunder.
 • Slutligen, efter att ha hållit knappen intryckt, dra ur routern igen och vänta mer än 30 sekunder.
 • Gå igen till routerns gränssnittssida med ovanstående steg och försök igen att logga in.

 

Konfigurera routern till 192.168.8.1

När du har loggat in på routerns gränssnitt på 192.168.8.1, är det dags att ändra inställningarna för att känna till ditt första val. De enorma siffrorna och förkortningarna kan tyckas oåtkomliga, men du kan vara lätt att veta att alla inställningar kan återställas till standard genom att trycka på en knapp. Men det hjälper att veta var man ska börja; därför är det främsta du måste ändra de inloggningsuppgifterna som nämns ovan:

 • Välj allmänna menyinställningar
 • Välj routerns lösenord eller alternativet med samma namn
 • Skriv ditt önskade lösenord
 • Spara ändringarna.

Du måste till och med skaffa routerns användarnamn på en liknande meny som du kan ändra till namnet på ditt första val.

Ändra den lokala IP-adressen 192.168.8.1

En ytterligare inställning du kan ändra är routerns lokala IP-adress, med ytterligare skillnader mellan den offentliga och lokala IP-adressen som beskrivs nedan. Om du ändrar routerns lokala IP-adress, du vet inte hur du kommer åt routern senast 192.168.8.1, så du måste bekräfta för att komma ihåg din senaste adress. För att ändra adressen:

 • Besök inställningsmenyn eller liknande-namngivna val
 • Slå på alternativet nätverksinställningar.
 • Nedanför routerinställningarna skriver du in din IP-adress
 • Sparar ändringarna

En av standard-IP-adresserna är 192.168.8.1, men till skillnad från 192.168.0.1 or 192.168.1.1 inte så ofta använder företag denna interna adress. Det kommer att vara rationellt att säga att nästan alla inte använder det. Helt enkelt den här saken är inte överens med dem, eftersom de har liknande funktioner - används in i routerns webbgränssnitt.

Ändrar Wi-Fi-nätverksnamn

Genom inställningarna för den faktiska modifierade routern kan du börja upptäcka ytterligare med namnet på routerns Wi-Fi-nätverk som är en lysande plats att börja. Service Set Identifier eller SSID är ett namn som skiljer routerns Wi-Fi-nätverk från andra i närheten. Namnet kan vara allt du önskar om det inte provocerar. Som standard kan namnet vara ganska vanligt så att du måste skilja på nätverket:

 • Besök inställningsmenyn på annat sätt - namngivet alternativ
 • Slå på alternativet trådlösa inställningar.
 • Skriv i dina föredragna nätverksnamn i SSID-rutan
 • Spara ändringarna.

Efter att ha ändrat namnet på Wi-Fi-nätverk kan du till och med fixa ett lösenord. Lösenordsrutan kommer att finnas på en liknande meny som namnet på nätverket.

Overhead-inställningarna gör att du kan ordna routerns säkerhet som är nödvändig för att se till att någon som surfar på nätet via ditt nätverk gör det säkert. Härifrån är du välkommen att upptäcka alternativen för din router mer. Många routrar åtföljer föräldrainställningar som du kan ställa in, och få tillåter installation av flera nätverk eller någon VPN-tjänst.

Mer om IP 192.168.8.1

192.168.8.1 Detta kallas en gateway, privat eller lokal IP-adress som anses vara toppen av Wi-Fi-nätverket. 192.168.8.1 Används för att både få åtkomst till routerns gränssnitt och låta nätkompatibla enheter länka till routern. Du kan betrakta routerns IP-adress som postlåda för posten. Alla paket du får via postkontoret går direkt till postlådan, men i stället för att du ska samla, skickar din router posten till den PC-enhet som krävde det.

Om du är enhetens enhet med IP-lista & 192.168.8.1 är fel adress hittar du ett inloggningsfönster när du skriver det i webbläsarens adressfält. Då behöver du helt enkelt använda standardanvändarnamnet och lösenordet.

Hitta IP-adressen

Din privata IP-adress, till exempel, 192.168.8.1, kommer att tilldelas som standard till din router. Om du är osäker på standard-IP: n kan du ofta hitta den listad längst ner på din router, i användarhandboken som medföljde routern eller via tillverkarens webbplats. Få webbplatser kan visa dig de viktigaste detaljerna för din routers modell och fabrikat, med en enkel google-sökning som erbjuder sådana webbplatser. Om du inte gör det kan du använda din PC-enhet för att känna till din routers IP-adress, med olika tekniker för olika operativsystem:

För en dator som drivs av ett Microsoft Windows-operativsystem:

 • Slå på nätverksikonen, placerad längst ner till höger på skärmen.
 • Leta reda på det nätverk du använder för ditt nät genom att öppna menyn och välj egenskaper.
 • Bläddra över den här menyn tills du ser Ipv4. Denna kedja av siffror, som 192.168.8.1, är IP-adressen

För en dator som fungerar på Mac OS:

 • Gå till Apple-menyn.
 • Välj alternativet med titeln systemfavoriter.
 • Välj det nätverk du använder för nätåtkomst.
 • Nära ordet router hittar du IP-adressen.

Din privata IP-adress ändras inte på egen hand, eftersom du kan ändra den med instruktionerna ovan. Om IP-adressen av någon anledning inte är 192.168.8.1 eller ett parallellt alternativ, det är möjligt att någon tidigare har ändrat det. En snabb återställning kommer att återställa routern till fabriksinställningarna, och även om detta kommer att återställa alla inställningar, borde det inte vara ett problem eftersom du utan routerns IP-adress kanske inte kommer åt routerns gränssnitt. Att inte komma åt routerns gränssnitt indikerar att du inte kommer att kunna utföra några ändringar i nätverket och kommer att sträva efter att felsöka eventuella problem om & när de inträffar.

Felsökning av IP-adressen 192.168.8.1

Vid någon tidpunkt är det vanligt att genomgå olika problem med din router. Om du inte kan gå förbi inloggningsskärmen finns det några element du behöver överväga. Verifiera för att bekräfta att ditt internet är stabilt och inte fluktuerar. Ett ytterligare alternativ är att använda kommandotolken för att fastställa standardgatewayen. Du kanske använder fel IP-adress för att komma åt användargränssnittet. För mer hjälp kan du till och med kontakta din internetleverantör.

Det finns några krav som vi bör följa för att logga in på denna IP-adress och göra nödvändiga ändringar. Det viktigaste är att vara i närheten av routerns nätverk eller bara komma in, vi måste vara länkade till samma nätverk som routern för att göra de väsentliga ändringarna i firmware eftersom det är en exklusiv IP-adress. Den största begränsningen när det gäller denna IP-adress är att den inte kan hittas på WWW och därför tvingar vi oss att befinna oss i routerns nätverk för att närma oss webbgränssnittet. Vår webbläsare måste vara komplicerad (Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.) eftersom den här metoden behöver popup-HTML5-stöd.

Om du är administratör för routern som tillhör IP-adressen 192.168.8.1 sedan med IP-adressen 192.168.8.1, kan du göra alla nödvändiga ändringar av din router och till och med ändra standardinställningen för din router.

Dessutom kan du göra mycket mer med den här IP-adressen som att ändra användarnamn, lösenord, kontrollera nätverksinställningar, brandväggskonfiguration och mycket mer.

Här är några av de framträdande funktionerna i IP-adressen 192.168.8.1.

Ändra lösenord och användarnamn.

Styr QoS och nätverksinställningar.

Avblockering och blockering av slutenhet.

Konfigurera brandvägg och säkerhetsinställningar

Gäst Wifi-läge.

WPS-konfiguration

Och mycket mer.

Du kan ändra och ändra dessa inställningar efter att du loggat in på adminwebbsidan för din router som tillhör IP-adressen 192.168.8.1. Och att logga in på IP-adressen 192.168.8.1, måste du skriva i adressfältets IP-adress http://192.168.8.1 i din webbläsare eller klicka för att komma åt administratörsstödet för din router på IP-adressen 192.168.8.1.

Du måste konfigurera din router igen för mer bekväm användning. Det finns många inställningar som kan ställas in i routerns administrationspanel. Du kan läsa mer på webbgränssnittet.

Lista över användarnamn och lösenord för 192.168.8.1

routerAnvändarnamnLösenord
HUAWEITMAR # HWMT8007079(Ingen)
HUAWEIadministrationadministration
HUAWEIanvändareanvändare

 

Vad är en IP-adress 192.168.8.1

Som nämnts ovan, 192.168.8.1 är den privata IP-adressen kopplad till routern. Eftersom namnet föreslår kan endast personer som har en inställning till nätverket hitta IP-adressen. Adressen är inte exklusiv för routern, med maximala märken som väljer att använda en rad privata IP-adresser över deras serie av routrar. Adressen är ändå inte exklusiv för varumärket, av två olika företag som kan använda liknande IP-adresser för routrarna. Den person som fortfarande kommer att se den privata IP-adressen är personen som hanterar nätverket.

Routern är inget enda verktyg i ditt hus eller på din arbetsplats som har en privat IP-adress. Alla datorer som länkar till nätet får en adress som länkar länkar till routerns IP-adress. Till exempel kan din router ha 192.168.100.1 som sin fasta adress, och så kommer den bärbara datorn att ha 192.168.100.2, och då kan smarttelefonen ha 192.168.100.3. Med dessa nummerserier vet routern vart den ska skicka information från nätet, precis som ovanstående låda. Men det är inte bara nätlänkade enheter som använder en privat IP-adress. Ytterligare enheter länkade till nätverket, till exempel servrar eller skrivare som används för lagring; till och med har en privat IP-adress som gör att de nya enheterna via nätverket kan använda sina funktioner.

Vem bestämmer sedan vilka nummer som är för privata IP-adresser? Varje IP-adress, medan man diskuterar IPv4-adresser, oavsett om de är offentliga eller privata, är fyra sektioner av nummer delade med ett intervall. Men speciella uppsättningar nummer lagras för privata IP-adresser med Internet Assigned Number Authority eller IANA. Dessa uppsättningar passar in i nedanstående intervall:

 • Från 10.0.0.0 till 10.255.255.255
 • Från 172.16.0.0 till 172.31.255.255
 • Från 192.168.0.0 till 192.168.255.255

Sådana intervall möjliggör cirka 18 miljoner olika privata IP-adresser, även om företagen håller en uppsättning på 2 eller 3 för sina produkter.

Offentlig mot privat IP-adress

Som vi vet är den privata IP-adressen till exempel 192.168.8.1, är länkat till Wi-Fi-nätverket och låter dig komma åt routerns gränssnitt, förutom att enheterna kan länka till nätverket. Routern har två olika IP-adresser, varav den andra kortfattat är den delade IP-adressen.

Den delade adressen tilldelas direkt med ISP annars nätleverantör, av nummerserien som kan utesluta någon del av ovan angivna intervall, även om all delad IP-adress måste vara exceptionell. Denna delade IP-adress låter routern kommunicera ansluta via internet. Alla webbplatser du besöker ser den delade IP-adressen och använder den sedan för att tillhandahålla ditt efterfrågade innehåll till nätverket.

Till skillnad från din privata IP-adress kommer en delad IP nästan säkert att ändras. Om den gör det har ISP tilldelat dig en aktiv IP-adress. Dessutom, för flera individer som använder nätet åt gången, bör internetleverantörer tilldela sina befintliga IP-adresser per användning, eller om hotet tar slut på adresser till allot, vilket innebär att få klienter inte vet hur de kommer åt nätet. Det är praktiskt att ha en oföränderlig delad IP-adress som inte alls kommer att ändras, eftersom dessa är vanliga för molnservrar eller värd för en webbplats, som alltid kräver att du är online.

Eftersom en delad IP-adress delas finns det oro med avseende på säkerhet bland nätanvändare. En privat IP-adress kommer att göra mycket utöver och låta dig komma åt routern och låta individer koppla till de erbjudna nätverken, men den delade IP-adressen kan avslöja en klients grova position. En experthacker kan uppfinna mer info än bara ditt område, som med de exakta verktygen och de data som erbjuds från din delade IP-adress, kan någon skapa en exakt privat profil för en nätverksklient. Om säkerhet är ett bekymmer för dig kan en VPN-tjänst, som få routrar har monterat, hjälpa dig att vila lätt. En VPN-tjänst visar inte webbplatser på din befintliga delade IP-adress. Därför är ett VPN till och med ett fungerande alternativ när du kämpar för att se innehåll som är begränsat med en plats.

Kategorier

Nya Inlägg